Obchodní podmínky

Obchodní podmínky se řídí obchodním zákoníkem České republiky č.513/191 Sb. ve znění pozdějších přepisů a dále se řídí níže uvedenými podmínkami.

Objednávka zboží

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné a zároveň vyjadřují souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Údaje na objednávce musí byt vždy pravdivé a přesné.
 • Místem dodání je adresa uvedená kupujícím na objednávce.
 • Veškeré údaje na objednávce jsou důvěrné a neposkytnutelné další osobě.

Platba zboží a dodací lhůta

Platbu za zboží je možné uskutečnit těmito způsoby:

 • platba předem na účet prodávajícího 278401597/0300 s uvedeným variabilním symbolem. Kupní smlouva je splatná po dobu 14 dnů od jejího uzavření. Po uplynutí této doby kupní smlouva zaniká a objednávka je stornována.
 • on-line platba prostřednictvím platební karty s přesměrováním na zabezpečenou platební bránu. Platební karty MasterCard, Visa, Maestro a DinersClub International.

Dodací lhůta zboží:

 • Hrazeny převodem na účet - po uhrazení objednávky je zboží odesláno následující pracovní den na uvedenou dodací adresu kupujícího.
 • Osobní odběr na výdejních místech - uhrazené objednávky se odesílají každé úterý a čtvrtek v dopoledních hodinách. O možnosti vyzvednutí je kupující předem informován na uvedený e-mail v objednávce. Cena osobního odběru je 29,-

Zboží je možné doručit prostřednictvím České pošty, PPL a Zasilkovna a zaslání je účtováno dle tarifu vybraného dopravce.

CENÍK:

Česká pošta - balík na poštu 92,-

Česká pošta - balík do ruky 99,-

Česká pošta - balík do balíkovny 79,-

PPL Parcel Shop 69,-

PPL - 99,-

Zásilkovna - odběrné místo 89,-

V případě nevyzvednutého zboží u vybraného dopravce může prodávající požadovat vzniklé náklady. Při vrácení zboží a opětovném zaslání kupujícímu může prodávající účtovat další vzniklé náklady na poštovné.

Záruční doba

Záruční doba začíná platit od převzetí zboží kupujícím tj. dnem uvedeném na daňovém dokladu(faktuře), nebo převzetím od přepravce.

Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak. Záruční doba se vztahuje na vady zboží způsobené chybou při výrobě, nebo chybou na materiálu. Záruční doba se nevztahuje na opotřebení zboží v důsledku nesprávného používaní kupujícího.

Veškeré výše uvedené podmínky vejdou v platnost vůči zákazníkovi dnem odeslání závazné objednávky (kupní smlouvy).

 

Právo odstoupit od smlouvy

 • Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou v okamžiku, kdy se druhá smluvní strana - prodávající, o odstoupení od smlouvy dozví.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat na e-mailovou adresu info@terrymoda.cz nebo korespondenčně na adresu THEMIRA s.r.o., Nerudova 486, 549 41 Červený Kostelec.
 • V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho a počtem objednaných metrů a kusů. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
 • Kupující je povinen do 14 dnů vrátit zboží, a to od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být nepoškozené, nepoužité s veškerými doklady, které převzal spolu se zbožím zpátky prodávajícímu.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem je tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží převodem na bankovní účet.
 • Spotřebitel ztrácí právo na odstoupení od kupní smlouvy tehdy, kdy si látku na jeho přání nechá rozdělit na více kusů. V takovém případě sě pro prodávajícího látka stává zdehodnocenou a spotřebitel tuto informaci vždy musí odsouhlasit písemně.

Pravidla ochrany osobních údajů

Ve společnosti THEMIRA s.r.o., IČ: 60914980 se sídlem Okružní 974, 549 41 Červený Kostelec, dále jen „společnost“ věnujeme ochraně osobních údajů velkou důležitost, protože jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob. V tomto dokumentu se dozvíte, jaké údaje zpracováváme o našich zákaznících a uživatelích eshopu, na základě jakého právního statusu je zpracováváme, k jakým účelům je používáme nebo předáváme a také jaké máte práva v souvislosti s tímto zpracováním osobních údajů.

Společnost se zavazuje splňovat Nařízení EU 2016/679 dále jen „Nařízení GDPR“ i Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti. Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je THEMIRA s.r.o., IČ: 60914980 se sídlem Okružní 974, 549 41 Červený Kostelec. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: Lenka Neumannová , tel.: +420 603 832 550

2. Matice zpracování osobních údajů

Popis zpracování Smysl zpracování Dotčené osobní údaje Nabytí souhlasu Doba uložení
Údaje pro objednávku Zajištění dodání objednávky Kontaktní a fakturační údaje Plnění smlouvy, objednávky Po dobu platnosti smlouvy, objednávky
Reklamace Pro proces reklamace Fakturační údaje Plnění smlouvy Po dobu reklamační lhůty
Fakturace Zajištění fakturace Fakturační údaje Právní povinnost zákon o DPH 10 let
Zasílání nabídek Informace o novém zboží a službách E-mailová adresa Oprávněný zájem Do podání námitky
Chování a nastavení uživatelů Zkvalitnění a komfort služeb Nastavení pro registrovaný účet (počet razítek, kontaktní údaje, sledované / oblíbené produkty, chování při čtení newsletterů) a pro všechny návštěvníky (údaje o chování na e-shopu) více informací viz dokument „cookies Oprávněný zájem Do podání námitky

Údaje pro objednávku

Smysl zpracování: Zajištění dodání objednávky

Dotčené osobní údaje: Kontaktní a fakturační údaje

Nabytí souhlasu: Plnění smlouvy, objednávky

Doba uložení: Po dobu platnosti smlouvy, objednávky

Reklamace

Smysl zpracování: Pro proces reklamace

Dotčené osobní údaje: Fakturační údaje

Nabytí souhlasu: Plnění smlouvy

Doba uložení: Po dobu reklamační lhůty

Fakturace

Smysl zpracování: Zajištění fakturacey

Dotčené osobní údaje: Fakturační údaje

Nabytí souhlasu: Právní povinnost zákon o DPH

Doba uložení: 10 let

Zasílání nabídek

Smysl zpracování: Informace o novém zboží a službách

Dotčené osobní údaje: E-mailová adresa

Nabytí souhlasu: Oprávněný zájem

Doba uložení: Do podání námitky

Chování a nastavení uživatelů

Smysl zpracování: Zkvalitnění a komfort služeb

Dotčené osobní údaje: Nastavení pro registrovaný účet (počet razítek, kontaktní údaje, sledované / oblíbené produkty, chování při čtení newsletterů) a pro všechny návštěvníky (údaje o chování na e-shopu) více informací viz dokument „cookies

Nabytí souhlasu: Oprávněný zájem

Doba uložení: Do podání námitky

Vysvětlení k matici v tabulce:
Nabytí souhlasu - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
Doba uložení – je položka, která definuje, po jakou dobu jsou osobní údaje uloženy, popř. zpracovávány
Pokud je zpracování na základě na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“ jsou vaše osobní údaje nutné ke zdárnému uzavření / procesu i dokončení plnění objednávky nebo smlouvy a rovněž je uchovávat a zpracovávat na základě doby a povinností stanovených zákonem a nesmíme je omezit ani vymazat.

3. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

Stejně jako naše společnost má práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte i vy určitá práva při zpracování vašich osobních údajů. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup
Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše je popsáno této pasáži dokumentu „Pravidla ochrany osobních údajů“. Můžete požádat i o výpis údajů, které o vás vedeme. Výpis připravíme v běžném formátu dle našich možností (konkrétní požadavky na výpis nejsou možné). Výjimkou, kdy výpis není možné provést jsou případy dokumentů při jejichž zveřejnění by byla ohrožena práva a svobody jiných osob a nařízení GDPR (o osobní údaje dalších osob, ochrana obchodního tajemství, duševního vlastnictví …).

Právo na opravu
Jestliže zjistíte, že námi vedené / zpracovávané osobní údaje potřebujete doplnit nebo změnit, máte právo o to požádat.

Právo na výmaz
Pouze v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje vymažeme při splnění některé z těchto podmínek:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme a uplynula tedy jejich lhůta pro zpracování / uchování;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a společnost shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

I tak to neznamená, že budou smazány všechny vaše osobní údaje. Toto právo nelze aplikovat, pokud zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování
Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost
I při uplatnění všech popsaných práv, máte stále právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

4. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Dotčené osobní údaje zpracovává naše společnost jako správce. Stanovujeme vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce nebo jako zpracovatelé:

 • Provozovatelé platebních systémů
 • Přepravním a zásilkovým partnerům
 • Dodavatelům zboží nebo servisním centrům výrobců v případě reklamačního řízení
 • Reklamním a sociálním sítím (Google, Facebook, Instagram, Seznam)
 • Poskytovatelům cloudových služeb a IT technologií zajišťující provoz našich systémů
 • Zpracovatelům a provozovatelům marketingu a marketingových nástrojů

5. Jak uplatnit výkon práv

Při uplatnění některých z těchto práv můžete podat žádost do naší společnosti tímto způsobem:

Osobně:
Na adrese naší společnosti ověříme vaši totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno osobně písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům. Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme uložit administrativní poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Elektronicky:
Vaši žádost pošlete na e-mail info@terrymoda.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

Do žádosti je třeba uvést zejména:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
 • O výkon jakého práva žádáte
 • Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
 • Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení